Vízia:

Stať sa vysoko rešpektovanou, svetovou gumárenskou spoločnosťou, so silnou celosvetovou identitou ktorá si zaslúži oddanosť svojich zákazníkov.

 

Misia:

Snažíme sa poskytnúť najlepší možný produkt a služby zákazníkom s cieľom zaslúžiť si dôveru zákazníkov.  V závislosti na našom záväzku k našim hodnotám, máme silné partnerstvá s našimi akcionármi a spoločne pracujeme na prekračovaní očakávaní našich zákazníkov.

 

Hodnoty:

Integrita

Naša oddanosť k etickým štandardom znamená že sme úprimný. Sme zodpovedný za všetko čo poskytujeme a sme vždy fér ku všetkým zúčastneným stranám.

 

Kvalita

V každom ohľade nášho obchodovania, akceptovateľné je len to najlepšie – a to najlepšie môže byť vždy lepšie. Dodanie najlepšieho produktu a služieb je zodpovednosť každého zamestnanca.


Pracovitosť
Tvrdá práca je kľúčom k nášmu cieľu. Ceníme si a odmeňujeme snahu našich zamesnancov.

Komunikácia

Pretože sme najsilnejší ako jednotný, celosvetový tím, ceníme si komunikáciu a spoluprácu. Skutočný úspech prichádza so spoluprácou.

Zlepšovanie
Naším cieľom je neustále zlepšovanie sa. Investujeme do našej budúcnosti cez vzdelanie, výchovu a inovácie.

Rešpekt

Veríme v hodnotu všetkých našich jednotlivých zákazníkov, zamestnancov a ostatné zúčastnené strany.

Služby

Zodpovednosť našej spoločnosti riadi naše rozhodnutia. Aktívne sa podieľame na svete okolo nás.

Kreativita

Pretože vieme, že to najlepšie môže byť ešte lepšie, podporujeme kreativitu našich zamestnancov. Vždy sme otvorení novým nápadom a riešeniam.